X
تبلیغات
رایتل

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره580

 
مولاعلی ع

580«عَلىَ العالِمِ اَن یَتَعَلّمَ عِلمَ ما لَم یَکُن 

یَعلَمُ وَ یُعَلّمَ النّاسَ ما قَد عَلِمَ»

 بر عالم است که آنچه را نمى ‏داند بیاموزد و آنچه

 را می داند بمردم یاد دهد

    بیاموز بر دیگران دانشت

    مبادا ز تعلیم آسایشت‏
 مکن اکتفا هیچ بر علم خویش‏
 فراگیر هر روز، هر قدر بیش‏
=
     کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری :  م. الف زائر


اباعبدالله الحسین ع -48


اباعبدالله الحسین (ع)- 48
اَلّلهُمّ اِنّی اَحمَدُکَ عَلی اَن اَکرَمتَنابِالنّبُوّهِ وَعَلّمتَنَاالقُرانَ وَفَقّهتَنافِی الدّین

وَجَعَلتَ لَنا اَسماعاََوَاَبصاراََوَاَفئَدهََ فَاجعَلنالَکَ مِن الشّاکِرین .

خداوندا تراسپاس می گویم که بافرستادن یپامبرخود درباره ما بزرگواری

فرمودی وماراقرآن آموختی ودردینداری هوشیارساختی . برای ما چشم ها

وگوشها ودلهائی قراردادی پس مارانیز درردیف سپاسگزاران خود قرارده .

O God , O praise thee who hast honored us by prophet , taught

us the koran , enlightened us in matters of religion , given us

ears , eyes and hearts , so , make us capable of thanking yo for

these blessings
.


تسبیح تو گویم که مرا جان دادی

پیغمبرودین دادی وقران دادی

مارازپی شکر زبان نیز بده

آنگونه که چشم وگوش وایمان دادی

=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر


کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره579مولاعلی  ع

579«عِندَ فَسادِ النیّةِ تُرتَفَعُ البَرَکَةُ»


 وقتى نیّت انسان بد شود خیر 

و برکت از میان مى‏ رود

    تبه گردد از نیّت آدمى
    نیندیشد از خیر و نیکى دمى،
 شود بسته بر او در لطف حقّ‏
 به تنگىّ نعمت شود مستحق‏
=
 کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری :  م .الف زائراباعبدالله الحسین ع -47


اباعبدالله الحسین (ع) - 47

اَلّلهُمّ اَنتَ ثِقَتی فی کُلِ کَربِِ ,کَم مِن کَربِِ یَضعُفُ فیهِ الفوادُ وَتَقِلّ

فیهِ الحیلَهُ وَیَخذُلُفیهِ الصّدیقُ وَ یَشمَتُ فیهِ العَدوّ, اَنزَلتُه بِکَ وَشَکرتُهُ اِلَیکَ رَغبَهََ اِلَیکَ

عَمّن سِواک , فَفَرّجتَهُعَنّی وَکَشَفتَهُ ,

فَانتَ لی فی کُلِّ اَمرِِ نَزَلَ بی ثِقَهُُ وَعُدّهُُ .


خداوندا درهرسختی واندوهی توپشت وپناه منی ,بسادشواری که

درآن دل ناتوان می گردد وتدبیرسودی نمی دهد ,دوست به خواری می افتد ودشمن شاد

می گردد ,من این دشواری راپیش تو آوردم ونزدتوشکوه کردم ,ازغیر توچشم

پوشیدم وبه تودلبستم , توگرهازکارم گشودی واندوهم راازبین بردی .پس در

هر کاری که برایم پیش آید تو تکیه گاهمن وتووسیله سازمنی .


O God you are my haven in every affection when often the
heart flatters and wisdom is of no avail when friends are

disgraced and foes rejoice. To You I complain of my affliction

and to You I look for succor, turning away from all others

You have been of help to me tiding over obstacles before this

; and so , in You I take my refuge and to You I look for means

of present relief


درهرسختی که بسته گردد راهم

هرجاکه دچارفتنه ای جانکاهم

ازعجزخودوضعف کسان آگاهم

تنهازتوای خدا مدد می خواهم

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائراباعبدالله الحسین ع -46


اباعبدالله الحسین (ع)- 46

اَلّلهُمَ اَنتَ رَجائی فی کُلِّ شِدّه .اَنتَ وَلیُّ کُلّ

نِعمَه وَصاحِبُ کُلُِحَسَنَه وَمُنتهَی کُلِ رَغبَه . 


خداوندا . تودرهرسختی امید منی . توخداوند

هرنعمت وخداوند هرنیکوئی وغایت هرآرزو هستی . 


O God , You are my hope in every moments of distress

and the guardian of my blessings , You are the lord

of every virtue and the one to

whom our hearts aspire.

==

هردرد مرا توای خدا درمانی
درهرسختی مر اتو پشتیبانی

تونعمت ونیکوئی جاویدانی

توغایت آرزوی هر انسانـی

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری :م.الف زائر


<<      1       ...       47       48       49       50       51       ...       507      >>