X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کتاب هز ارگوهر- حدیث 934


مولاعلی ع


934 «مَن لَم یَعرِفِ الخَیرَ مِن الشَّرِّ فَهوَ مِن البَهائِم»

 هر کس خوبى را از بدى باز نشناسد، از
چهار پایان است


    کسى کاو نه بشناسد از خیر شرّ
    بود عاجز از درک سود و ضرر


 به تحقیق او از بهائم بود

 به رنج اندر از جهل دائم بود

=

کتاب  هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری : م.ا لف زائر