کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره739

 

مولاعلی ع


729 «لَم یُنجِعِ الاَدَبُ حَتّى یُقارِنَهُ العَقل»

 ادب تا با عقل همراه نباشد سودى ندهد

چو همره نباشد ادب با خرد

تو را اى مؤدّب چه سودى دهد
، چراغ ادب از خرد روشن است‏

 ادب بر تن با خرد جوشن است‏

==

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی
=

گرد آوری : م.الف زائر