کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره704

 
مولاعلی ع


704 «لَوِ اعتَبرَتَ بِما اَضَعتَ مِن ماضى

 عُمرِکَ لَحَفِظتَ ما بَقِىَ»

 اگر از آنچه از عمر گذشته‏ ات تباه 

کرده ‏اى، پند مى ‏گرفتى بقیّه آنرا حفظ مى‏ کردى


گر از آنچه از عمر کردى تباه،
ترا بود زان عبرت و انتباه
، غنیمت شمردى تو آینده را
 خریدى به فانى تو پاینده را
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : م. الف زائر