کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره498


مولاعلی ع


498 «شَرُّ النّاسِ مَن لا یُقبَلُ العُذرَ
 وَ لا یُقیَلُ الذَّنبَ»


 بدترین مردم کسى است که پوزش را

 نپذیرد و از گناه نگذرد


    مبادا نباشى تو پوزش پذیر،
    که پوزش پذیر است ربّ قدیر

 بپوزش چو کس از گنه نگذرد،
 هم او بدترین خلایق بود

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر