کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره471


 مولاعلی ع471 «سُوءُ الخُلقِ یُوحِشُ القَریبَ وَ یُنفِرُ البَعیدَ»


 بدخوئى خویش و نزدیک را از انسان دور می  کند 

و بیگانه را از او بیزار مى‏ نماید

    نکوهیده باشد گرت خلق و خوى،

    چنان کاید از سوى گند آب بوى،

 کنى خویش و بیگانه از خویش دور
 تو تنها شوى گاه سوگ و سرور
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=

گردآوری : م .الف زائر