X
تبلیغات
رایتل

کتاب هزارگوهر- حدیث 923


مولاعلی ع


923 «مَن قَعَدَ بِهِ حَسَبُهُ نَهَضَ بِهِ اَدَبُهُ»


 کسى که پستى گوهرش او را بیفکند، دانش
 و ادبش او را برافرازد


    چو از پستى دودمان و نژاد
    کسى را رود آرزوها به باد


 کند دانش او را بسى سربلند

 ز یمن ادب گردد او ارجمند

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م . الف زائر
کتاب هزارگوهر- حدیث 922


مولاعلی ع922 «مَن باعَ اخِرَتَهُ بِدنیاهُ خَسِرَهُما. مَنِ ابتاعَ

اخِرَتَهُ بِدنیاه رَبَحَهُما» هر کس آخرتش را به دنیایش بفروشد، هر دو را از دست
 مى‏ دهد. هر کس آخرتش را با دنیایش بخرد، از
هر دو سود مى ‏برد


    کسى کآخرت را به دنیا فروخت،
    نداند هم آن و هم اینش بسوخت‏


کسى کآخرت را به دنیا خرید،

 به او خیر فانىّ و باقى رسید

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائرکتاب هز ارگوهر- حدیث 921


مولاعلی ع


921 «مَن عَرَفَ العِبرَةَ فَکَاَنَّما عاشَ الأوَّلین»


 آن کس که عبرت آموز باشد، مانند آن است


که در میان پیشینیان مى‏زیسته است

    چو گیرد کسى عبرت از روزگار

    نگردد بر او هیچگه کار، زار


 چنان است کان شخص روشن روان

 همى آید از نزد پیشینیان‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری : م.الف زائرکتاب هزارگوهر- حدیث 920


مولاعلی ع


920 «مَن وَقَّرَ عالِماََ فَقَد وَقَّرَ رَبَّهُ»

 هر کس دانشمندى را احترام کند، پروردگار
 خود را گرامى داشته است


    چو کس عالمى را بدارد عزیز

    به تحقیق باشد ز اهل تمیز


 خدا را نموده است او احترام‏

 بر او باد صدها درود و سلام‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائرکتاب هزارگوهر- حدیث 819


مولاعلی ع


919 «مَنِ ادَّعى مِن العِلمِ غایَتَهُ فَقَد اَظهَرَ مِن الجَهلِ نِهایَتَه»


 هر کس ادّعا کند که بآخرین مرتبه دانش
 رسیده، البتّه نهایت نادانیش را آشکار ساخته است


    چو گوید کس از علم در غایت است
    به عقل و خرد بهترین آیت است


 کند غایت جهل خود آشکار

 گه آزمایش شود شرمسار

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطا ء الله مجدی

=

گرد آوری : م.الف زائر   1       2       3       4       5       ...       553      >>